התקנת פיאזומטר לקידוח ניטור מי תהום

קידוחי תצפית ופיאזומטר

לפני תחילת פרוייקט בניה או הקמת תשתיות על הקרקע, אנו מחוייבים לביצוע של בדיקות קרקע. על מנת לבדוק את מצב הקרקע,האם קיים זיהום כלשהו? מה עמידות הקרקע ועוד.  במהלך הבדיקות, מתבצעים קידוחי ניסיון, אשר במהלכם נשתמש בפיזומטר. 

מהו פיזומטר?

הפיאזומטר הוא צינור מחורר המצוי בקידוח צר קוטר, המשמש לניטור של דליפות שונות ממיכלים גדולים.
 נשתמש בקידוח פיאזומטר למטרת ניטור מי התהום וביצוע אנליזה לאיכות מי התהום. 

שימוש בצינורות תצפית (פיאזומטר) בקידוחי ניסיון מאפשר מדידה מדויקת של מפלס מי התהום, שאיבה ודיגום. הקידוח יבוצע באמצעות שיטת קדיחה של ספירלה חלולה או קידוח קייסינג בשטיפה. הפיאזומטר משמש גם לניטור של דליפות דלק מתחנות דלק. באמצעות מדידת נוכחות אדי דלק באוויר הקרקע או בדיקת נוזלים,  אם נוזלים אלו נמצאו בפיאזומטר.

שיטת קידוח ספירלה חלולה (hollow stem auger)

שיטת קידוח ספירלה יבשה (hollow stem auger) נחשבת כשיטת קידוח "יבש". בו נוזל קידוח (בנטונייט) אינו נדרש כדי לקדם את הקידוח.
לעתים קרובות, משתמשים במערכות ספירלות חלולות עם מערכות דגימה אחרות. כמו צינורות תצפית (פיאזומטר) בקטרים שונים. השימוש בבדיקה זו לרוב לקידוחים סביבתיים וקידוחים במי תהום להתקנת צינור פיאזומטר. הקידוח אינו קידוח ספירלה אוגר (Auger) רגיל, אלא קידוח היוצר מעין כיס פנימי נקי. קידוח המאפשר החדרת והתקנת ציוד נוסף כמו צינורת תצפית בקטרים שונים. זאת לצורך בדיקות הנדסיות שונות ללא פגיעה בזיהום הקרקע.

התקנת פיאזומטר

לפני התקנת הפיאזומטר, על המהנדס להכין תוכנית מפורטת של קידוח הפיאזומטר. כמובן בהתחשב בגורמי הסביבה באתר. יש לקחת בחשבון את רום מפלס מי התהום הצפוי באתר, עומק החפירה המתוכננת והשינויים הצפויים במפלס מי התהום. הפיאזומטר יותקן כך שיוכל לשמש לניטור ותצפית מפלסי מי התהום עד לסיום החפירות באתר. הקידוח יורחק מעצים קיימים במגרש ואין לבצע אותו סמוך לתשתיות קיימות. הקידוח יהיה בשיטה המאפשרת הוצאת קטעי קרקע מדודים מראש. יעשה בשיטה יבשה ללא הוספת פולימר או חומר זר במהלך הקידוח.
 

ההתקנה של הפיאזומטר אורכת זמן ,יכולה להסתיים כעבור מספר שעות ועד כמה ימים. בסיום ההתקנה תותקן שוחה למיגון ראש הקידוח. 
הקידוח יבוצע על פי ההנחיות של הגופים הרגולטוריים ( איכות הסביבה, רשות המים). בגאוטסט מקפידים על הימצאות של מהנדס מוסמך המבצע תיעוד של ההתקנה. 

השימוש בפולימרים לצורך התקנת פיאזומטר

פולימר בא להחליף בנטונייט במקומות בהם חל איסור על קידוח בנטונייט. הפולימר מתאים לבארות וקידוחים סביבתיים וליצירת קידוח נקי עד העומק הדרוש מבלי לזהם או לפגוע בתוצאות הבדיקות. הפולימר מיצר שכבה השומרת על דופן הקדח ומונעת קריסה של הקדח. 

סוגים של פיזומטר 

פיאזומטר אטום/ מחורץ 2 צול לשימוש מדידת מפלס מי תהום 

 פיאזומטר אטום/ מחורץ 3 צול ומעלה למטרת שאיבה מי תהום לצרכי מעבדה.

התקנת פיאזומטר בתחנות דלק – נועד לניטור דליפות דלק מתחנות דלק באמצעות מדידת נוכחות של אדי דלק באוויר הקרקע (gas soil), או לפי בדיקות נוזלים אם נמצאו כאלו בפיאזומטר.  חלול

להצעת מחיר

דילוג לתוכן